برچسب بایگانی: تجارت مرگ

دانلود دومین مقدمه‌ی منتشرنشده‌ی کتاب مجمع مردگان

                  همانطور که قول داده بودیم ، دومین مقدمه ی کتاب مجمع مردگان (تجارت مرگ) از مجموعه ی سه گانه شهر را نیز آماده

پست ثابت «سه گانه شهر»

برای دانلود کتاب های ترجمه شده ی مجوعه سه گانه شهر ، اثر فاخر “دارن شان” به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 4+

سه گانه شهر از دیدگاه آمار و ارقام

با ظهور تکنولوژی و پدیدار شدن رسانه های سمعی-بصری که امروزه بصورت رایگان در اختیار عموم مردم جهان قرار می گیرد ، سرانه ی مطالعه و خواندن کتاب در جهان رو به

نقدی بر سه گانه شهر (بخش دوم)

این سه گانه چه جادویی دارد؟ خاصیت این سه گانه چیست؟ (تحلیلی کوتاه پیرامون دو کتاب اولِ این مجموعه)         1+