Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۵

معرفی فیلم “مردی به نام اُوِه”

در پس هر چهره ی اندوهگینی ، غمی نهان است که ریشه در عمیق ترین نقطه ی “درد” دارد. در این مطلب می خواهیم فیلم بسیار زیبا و تأثیرگذار “مردی به نام