Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۵

همه ی ما Revenant هستیم

همیشه برای انتقام گرفتن یک جرقه ی خیلی کوچک هم کافیست. انتقام باعث یک بهبود سریع می شود. خشم باعث می شود درد ها نادیده گرفته شود. وقتی هدف انتقام گرفتن باشد